– NGS không ngừng tư duy sáng tạo thông qua các giải pháp công nghệ đột phá nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và công nghệ thông tin nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng vì một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
– NGS xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn nhằm mang lại cuộc sống phong phú về tinh thần, đầy đủ về vật chất cho toàn thể cán bộ công nhân viên, đóng góp chung cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.
– NGS đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, chung tay góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và nâng cao giá trị cuộc sống của toàn thể nhân dân.