– Không ngừng nỗ lực xây dựng NGS là sự lựa chọn hoàn hảo của khách hàng, là người bạn tin cậy của các đối tác, là kênh đầu tư hiệu quả của các cổ đông và là ngôi nhà chung của các thành viên có cùng trí hướng.